facebook pixelcode Privacy - Pay2d.nl

Privacybeleid

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe Wirecard Card Solutions Limited (“Wirecard”) en 3V Benelux BV uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw pay2d card en rekeningnummers verzamelt, opslaat en gebruikt. In dit beleid, maken we gebruik van de termen “wij”, “ons” en “onze” (en andere soortgelijke termen) om te verwijzen naar Wirecard en 3V Benelux BV, en “u” en “uw” (en andere soortgelijke termen) om te verwijzen naar u als de gebruiker van onze diensten en producten. Dit beleid is een belangrijk document. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen en af te drukken en een kopie te bewaren. We gaan ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van uw persoonlijke informatie op de wijze waarop het omschreven is in dit beleid, tenzij u ons anderszins schriftelijk meedeelt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, bewaren en gebruiken, neemt u dan contact met ons op aan de hand van onderstaande gegevens:

 • Schriftelijk: The Data Protection Officer, Wirecard Card Solutions Limited at Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1; or
 • Of stuur een e-mail naar: cards.info@wirecard.com

De persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen

Vanaf het eerste contact dat we met u hebben, door u te voorzien van de pay2d card en account, verzamelen wij persoonlijke informatie over u, waaronder:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site. Hieronder valt informatie die u verstrekt tijdens het registreren op onze site voor het gebruik van onze diensten en de pay2d card. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en geboortedatum.
 • Details van de communicatie met u, wanneer u contact met ons opneemt om een probleem of een vraag te melden. Via bijvoorbeeld e-mail, internet, ons call center of via derden.
 • Uw reactie op de vragenlijsten die wij u voor onderzoeksdoeleinden vragen in te vullen. U bent overigens niet verplicht deze lijsten in te vullen.
 • Gegevens over transacties die u uitvoert via de pay2d card en pay2d account en het uitvoeren van uw transactieverzoeken.
 • Informatie van fraudepreventie- en kredietinformatiebureaus of andere organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning of het aanbieden van de pay2d card en pay2d account en de daarbij behorende diensten.
 • Informatie over hoe u de pay2d card en pay2d account gebruikt en beheert, door de transacties die wij ondersteunen en via de betalingen die u maakt.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om…

 • De pay2d betaaldiensten aan u te kunnen leveren.
 • Om uw identiteit te controleren en adresgegevens te verifiëren, zoals vereist door de wet, en om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
 • Contact met u op te nemen over de diensten die wij leveren, bijvoorbeeld, het openen, beheren en uitvoeren van uw pay2d card en account (met inbegrip van het gebruik van mobiele telefoonnummers en e-mailadressen om u te voorzien van uw saldoinformatie en transactiegegevens).
 • De kosten te incasseren in verband met de diensten zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.
 • Antwoord te kunnen geven op eventuele vragen of problemen die u heeft met betrekking tot onze diensten.
 • Fraude te voorkomen en op te sporen, en verdacht of frauduleus gedrag te kunnen vastleggen.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Onze kosten in verband met de rechtshandhaving te incasseren (met inbegrip van eventuele betalingsregelingen met u).
 • U te vertellen over andere producten en diensten, als u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Beter begrip te krijgen van de gebruikers van onze diensten door het uitvoeren van onderzoek

Wie anders kan toegang hebben tot uw persoonlijke informatie

 • Andere Wirecard bedrijven: om u te voorzien van onze diensten. In het bijzonder, maar zonder beperking, onze diensten die gebruik maken van de back-office verwerking en opslag van onze Duitse dochteronderneming Wirecard Technologies GmbH en haar systemen en servers in Duitsland. Onze diensten worden beheerd door Wirecard Verenigd Koninkrijk en Ierland Limited.
 • Card-netwerken en betalingsregelingen, zoals VISA, om de pay2d card, pay2d account en bijbehorende diensten aan u te leveren.
 • Dienstverleners en andere aangesloten derden: om ons in staat te stellen om onze diensten aan u te leveren.
 • Handhaving van de wet, de regelgevende organisaties, rechtbanken of andere overheden. Om te voldoen aan de wet of regelgeving of in verband met de voorgestelde of daadwerkelijke juridische procedures of regelgevende acties.
 • We kunnen ook persoonlijke informatie delen als Wirecard of bijna al haar activa aangekocht worden door een externe partij, in welk geval de persoonlijke informatie die bewaard wordt over de klanten een van de overgedragen middelen wordt, zodat de dienstverlening voortgezet kan worden.
 • Geselecteerde derden, die uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om u marketingberichten te verzenden, als u daarvoor toestemming heeft verleend.

Controle voor kwaliteitsgarantie en training

Wirecard streeft ernaar te zorgen dat de diensten die we leveren aan onze klanten van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Voor dit doel kan het voor ons soms nodig zijn telefoon- en e-mailcommunicatie tussen onze werknemers en externe partijen te controleren voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden, of als anderszins wettelijk toegestaan. We voeren communicatiecontrole alleen uit in naleving van toepasbare wetten en blijven altijd de privacy beschermen van uw communicatie, als beschreven in dit beleid.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie (inclusief naar serviceleveranciers in onze dienst)

Zoals hierboven beschreven kan het voor Wirecard van tijd tot tijd nodig zijn uw persoonlijke informatie over te dragen aan zakenpartners, serviceleveranciers en andere kantoren van Wirecard die zich bevinden in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We kunnen bijvoorbeeld, naast de reeds genoemde kantoren van Wirecard in Duitsland, pay2d cards en daaraan gekoppelde accounts en diensten van klanten overdragen aan centra in de VS en India en we kunnen betalingen verwerken via andere organisaties als banken, betalingsverwerkers, kaartnetwerken en andere betalingsmethoden. Als u een pay2d card en daaraan gekoppelde account en diensten van Wirecard aanvraagt, gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord. Let erop dat de wetgeving van bepaalde gebieden buiten de EER niet altijd dezelfde standaard aan gegevensbescherming bieden als de gebieden binnen de EER. We zullen er echter altijd voor zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen maar behandeld wordt conform dit beleid en, als u klant bent, conform onze voorwaarden.

Hoe we uw persoonlijke informatie bewaren

We hebben passende technische en organisationele beveiligingsmaatregelen opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegd of onwettig gebruik, en tegen verlies, schade of vernietiging. We hebben strikte geheimhoudingsovereenkomsten opgesteld (waaronder gegevensbescherming verplichtingen) met onze externe serviceleveranciers.

© 2018 Pay2d.nl