facebook pixelcode

PRIVACYVERKLARING VOOR PAY2D

Laatst bijgewerkt: 18.12.2018

Deze privacyverklaring (“privacyverklaring“) beschrijft hoe 3V Benelux B.V. (“3V“), Wirecard UK & Ireland Limited (“WUKI“) en Wirecard Card Solutions Limited (“WDCS“) (WUKI en WDCS, gezamenlijk “Wirecard” genoemd) uw persoonsgegevens (“persoonsgegevens“) verzamelen, bewaren en gebruiken in verband met: het beheer van het pay2d-programma en uw pay2d-kaart en -account (gezamenlijk het “pay2d-programma” genoemd); en, uw interacties met de website www.pay2d.nl (de “website“).

In deze privacyverklaring gebruiken wij de termen “wij“, “ons” en “onze” (en andere soortgelijke termen) om te verwijzen naar 3V en Wirecard, en “u” en “uw” (en andere soortgelijke termen) om te verwijzen naar onze kaarthouders, contacten, leveranciers, sollicitanten en websitebezoekers.

Deze privacyverklaring is een belangrijk document. Wij raden u aan om het zorgvuldig te lezen en af te drukken en een exemplaar te bewaren voor toekomstig gebruik.

Snelle links

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen
 2. Wat doen 3V en Wirecard?
 3. Gegevens die wij verzamelen
 4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
 5. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming
 6. Met wie wij uw persoonsgegevens delen
 7. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 8. Cookies en soortgelijke traceertechnologie
 9. Internationale overdracht van persoonsgegevens
 10. Hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen
 11. Behoud van gegevens
 12. Updates van deze privacyverklaring

 

 • Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de volgende contactgegevens:

3V

 • Schrijf naar 3V: 3V Benelux B.V., privacy pay2d, postbus 2519, 2002 RA Haarlem, Nederland. E-mail 3V: service@pay2d.nl

Wirecard

 • Schrijf naar WUKI: c/o FRC, Wirecard UK & Ierland, 1ST Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, Ierland. E-mail WUKI: FRCissuing@wirecard.com
 • Schrijf naar WDCS: Data Protection Team, Wirecard Card Solutions Limited, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle Upon Tyne, Verenigd Koninkrijk, NE1 6JQ; of e-mail WDCS: WDCSDataPrivacy@wirecard.com
 • Wat doen 3V en Wirecard?

3V

3V is een aanbieder van prepaid producten. 3V werkt samen met Wirecard ten behoeve van de distributie en exploitatie van het pay2d-programma. 3V is verantwoordelijk voor de algemene distributie van het pay2d-programma, de marketing van het pay2d-programma en fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle vragen en klachten over het pay2d-programma.

In het kader van gegevensbescherming is 3V verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in verband met het pay2d-programma.

Wirecard

Wirecard is verantwoordelijk voor het algemene beheer van het pay2d-programma, (inclusief vergunningen), maar werkt samen met 3V om het pay2d-programma uit te voeren en uit te geven. Wirecard UK & Ireland Limited (“WUKI“) exploiteert de website van het pay2d-programma beschikbaar op www.pay2d.nl (de “website“) en fungeert als “programmamanager” van het pay2d-programma, beheert de registratie van de kaarthouders, zorgt voor de levering van de kaarten en het e-geld en beheert in het algemeen het pay2d-programma. WUKI werkt samen met Wirecard Card Solutions Limited (of “WDCS“), die alle noodzakelijke vergunningen, kaartuitgifte en afwikkelingsdiensten in verband met het pay2d-programma levert.

Met het oog op gegevensbescherming zijn zowel WUKI als WDCS verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerken in verband de respectievelijke diensten die zij leveren in het kader van het pay2d-programma.

 • Gegevens die 3V en Wirecard verzamelen

Afhankelijk van uw gebruik van het pay2d-programma verzamelen en verwerken 3V en Wirecard de volgende persoonsgegevens van u:

(a) Gegevens die u vrijwillig verstrekt

 • Als u een pay2d-programma-klant bent: wij verzamelen en gebruiken uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, mobiel nummer, IP-adres van de aanmeldingslocatie, bankrekeninggegevens en alle andere ondersteunende identificatiedocumenten die nodig kunnen zijn (d.w.z. inclusief rekeningen van nutsbedrijven) die u verstrekt in verband met uw aanmelding voor het pay2d-programma.
 • Als u een bezoeker van de website bent: wij verzamelen alle gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op de website. Dit kunnen gegevens zijn die worden verstrekt bij de registratie voor het gebruik van de website, het aanmelden voor de pay2d-nieuwsbrief, het aanmelden voor het pay2d-programma, het posten van informatie of het aanvragen van verdere diensten. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met de website meldt.
 • Als u schrijft naar of anderszins correspondeert met 3V en/of Wirecard: elk van hen houdt een register bij van die correspondentie en mag deze delen met de andere partij voor zover nodig in verband met het pay2d-programma.
 • Als u online enquêtes invult: wij gebruiken uw antwoorden voor onderzoeksdoeleinden.

(b) Gegevens die wij automatisch verzamelen

 • Als u klant van het pay2d-programma bent: Wirecard verzamelt automatisch gegevens over de transacties die u met uw kaart uitvoert in het kader van het pay2d-programma, uw kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de transactiedatum, het transactiebedrag, de naam van de verkoper en alle gegevens over de toepasselijke terugboekingen in verband met de verlening van kaartuitgifte- en afwikkelingsdiensten en met het oog op het voorkomen en opsporen van fraude en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen en verplichtingen opgelegd door de AFM.
 • Als u contact opneemt met de klantenservice: wij kunnen de correspondentie registreren, ook met het oog op kwaliteitsborging en training.
 • Als u een bezoeker van de website bent: Wirecard zal automatisch bepaalde, beperkte gegevens over uw gebruik van de website verzamelen, opslaan en gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de soorten bezoekers van de website en om het aanbod van de website te verbeteren. In het bijzonder zullen de gegevens die Wirecard automatisch verzamelt informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische gegevens. Wirecard verzamelt ook gegevens over de interactie tussen uw apparaat en de website, inclusief de geraadpleegde pagina’s en de aangeklikte links. Door deze gegevens te verzamelen kan Wirecard de bezoekers die de website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op de website voor hen interessant is, beter begrijpen. Wij gebruiken deze gegevens voor interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van de website voor de bezoekers te verbeteren. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologie, zoals hieronder wordt uitgelegd onder het kopje “Cookies en soortgelijke traceertechnologie“.

(c) Gegevens die wij verkrijgen van derden

 • Als u klant van het pay2d-programma bent: wij kunnen ook gegevens van u ontvangen via externe fraudepreventie- en kredietreferentiebureaus of andere organisaties als dat nodig is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan elke partij dient te voldoen, waaronder verplichtingen op het gebied van bestrijding van het witwassen en verplichtingen opgelegd door de AFM in verband met het pay2d-programma.
 • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Afhankelijk van de situatie, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor klantenonderzoek en fraudepreventie. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van klantenonderzoekscontroles, preventiecontroles ten aanzien van het witwassen van geld en fraude om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om diensten in het kader van het pay2d-programma te leveren: wij gebruiken uw gegevens om het pay2d-programma te beheren, bijvoorbeeld het regelen van de levering van uw pay2d-kaart, het opwaarderen van uw kaart, het regelen van betalingen en het beheren van terugboekingen, het vergemakkelijken van de afwikkeling en reconciliatie van uw rekening, het uitvoeren van transactiemonitoring voor het voldoen aan verplichtingen opgelegd door de AFM en VISA en MasterCard systeemvereisten, het communiceren met u met betrekking tot uw pay2d-kaart en -rekening, het behandelen van uw vragen of klachten, en het innen van alle toepasselijke kosten of kosten in verband met het pay2d-programma.
 • Voor training, monitoring en kwaliteitsborging: wij kunnen de telefoon- en e-mailcommunicatie tussen ons controleren met het oog op kwaliteitsborging en training of zoals anderszins toegestaan door de wet.
 • Voor communicatiedoeleinden: wij zullen de gegevens in alle correspondentie gebruiken om met u te communiceren in verband met het pay2d-programma of uw -rekening, of als reactie wanneer u contact met ons opneemt.
 • Voor marketingdoeleinden: wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over andere producten en/of diensten die voor u van belang kunnen zijn indien wij het recht hebben om dit te doen.
 • Voor analysedoeleinden: wij kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de soorten bezoekers van de website en om de veiligheid en het aanbod van de website te verbeteren en voor algemene analysedoeleinden.
 • Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

U heeft de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming die u kunt laten gelden tegenover de toepasselijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met inachtneming van bepaalde uitzonderingen en onder bepaalde voorwaarden:

 • Als u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, deze wenst te corrigeren, bij te werken of wilt laten verwijderen, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe contact met ons op te nemen” hierboven.
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verzoeken. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe contact met ons op te nemen” hierboven.
 • U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor marketingberichten die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” of “opt-out” in de marketing e-mails die wij u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” hierboven.
 • Ook als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw terugtrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje “Hoe contact met ons op te nemen” hierboven.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen

3V

3V kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Groepsmaatschappijen, dienstverleners en andere verbonden derden: die gegevensverwerkingsdiensten leveren aan 3V Benelux BV in verband met de levering van diensten in het kader van het pay2d-programma, of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde: wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 • Aan een feitelijke of potentiële koper: (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, met dien verstande dat wij de koper ervan in kennis moeten stellen dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden genoemd in de privacyverklaring.
 • Aan elke andere persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.

Wirecard

Wirecard kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Groepsmaatschappijen, dienstverleners en andere verbonden derden: die gegevensverwerkingsdiensten aan Wirecard leveren in verband met de levering van diensten in het kader van het pay2d-programma (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de due diligence-diensten of hosting van Wirecard), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij: wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
 • Aan een feitelijke of potentiële koper: (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, met dien verstande dat wij de koper ervan in kennis moeten stellen dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden genoemd in de privacyverklaring.
 • Aan elke andere persoon met uw toestemming voor openbaarmaking.
 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Wij zullen echter normaal gesproken alleen persoonsgegevens van u verzamelen (i) wanneer de verwerking in ons rechtmatige belang is en dit belang niet moet wijken voor uw rechten, (ii) wanneer verwerking noodzakelijk is om het bepaalde in het contract voor het pay2d-programma met u na te komen; of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens op een andere manier nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (bijv. onze wettelijke verplichting om passende klantenonderzoekscontroles en controles ter bestrijding van witwaspraktijken uit te voeren).

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om contact met u op te nemen, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (evenals u informeren over de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze rechtmatige belangen (of die van derden), zal dit belang normaal gesproken bestaan uit het leveren van onze diensten aan u, en voor onze rechtmatige commerciële belangen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, voor marketingdoeleinden, of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Wij kunnen andere rechtmatige belangen hebben en indien nodig zullen we u op het desbetreffende moment duidelijk maken wat die rechtmatige belangen zijn.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje “Hoe contact met ons op te nemen” hierboven.

 • Cookies en soortgelijke traceertechnologie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologie (gezamenlijk “cookies” genoemd) om persoonsgegevens van u te verzamelen en te gebruiken in verband met uw gebruik van de website. Zie onze cookieverklaring [https://pay2d.nl/en/privacy/] voor meer informatie over het gebruik van cookies, waarom en hoe u cookies kunt beheren.

 • Internationale overdracht van persoonsgegevens

3V

3V geeft geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (of “EER“).

Wirecard

Het is mogelijk dat Wirecard uw persoonsgegevens moet overdragen aan zakenpartners, dienstverleners en andere Wirecard-kantoren in gebieden buiten de EER.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld, net als hierboven beschreven met betrekking tot Wirecard-kantoren in Duitsland, de prepaidkaart van klanten en bijbehorende rekeningen en diensten aanbieden vanuit centra zoals de VS, Dubai en India en kunnen wij betalingen verwerken via andere organisaties zoals banken, betalingsverwerkers, kaartnetwerken en betalingsregelingen.  Persoonsgegevens die vanuit de EER worden overgedragen, zijn beschermd krachtens de voorwaarden van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Houd er rekening mee dat de wettelijke regelingen van sommige gebieden buiten de EER niet altijd dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als die binnen de EER. Wij zullen er echter voor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring en, als u een klant bent, onze algemene voorwaarden.

 • Hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen

Wij beschikken over de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik en tegen onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Wij hebben strikte geheimhoudingsovereenkomsten (inclusief het opleggen van passende verplichtingen inzake gegevensbescherming) gesloten met onze externe dienstverleners. De maatregelen die wij treffen, zijn bedoeld om een niveau van beveiliging te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u of anderen namens u persoonsgegevens van een andere persoon aan ons verstrekken, neemt u de volle verantwoordelijkheid voor de naleving van alle relevante wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op de verstrekking van die informatie aan ons, en ons gebruik ervan zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.

 • Gegevensbewaring

We bewaren persoonsgegevens wanneer wij een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer wij geen rechtmatige zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en niet langer verder verwerken, totdat deze kunnen worden verwijderd.

 • Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen treffen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring indien en waar dit vereist is krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt aan de hand van de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan.