facebook pixelcode

uitgever-van-pay2d-wijzigt

— English text below —

De uitgever van jouw pay2d card wijzigt

We vinden het belangrijk om je nu, maar ook straks van dienst te kunnen zijn met de betaaloplossing die wij bieden. Daarom zijn wij achter de schermen druk bezig om ervoor te zorgen dat jij in de toekomst je pay2d kaart kan blijven gebruiken zoals je dat gewend bent.

Wat zijn jullie dan aan het doen?
We zijn bezig met het aansluiten van een nieuwe uitgever van de pay2d kaart. Daarnaast gaan we het platform waar pay2d op draait vervangen. We zijn hier in de afrondende fase, dus al best ver!

Waarom doen jullie dat?
De huidige uitgever van je kaart – Wirecard Card Solutions –  staakt haar activiteiten per 30 november 2020. Daarom stappen wij over naar een andere uitgever, zodat jij je pay2d kaart kan blijven gebruiken.

Wat moet ik nu doen?
We zullen je spoedig informeren over de overstap naar de andere uitgever en het andere platform. Tot die tijd – en in ieder geval tot 1 december 2020 – kun je je kaart blijven gebruiken zoals je gewend bent.

Hoe zit het met het saldo op mijn kaart?
Je saldo kun je nu dus gewoon blijven besteden. Bij de overstap naar de nieuwe uitgever zullen we je saldo overboeken naar je nieuwe account. Maar we informeren je daar op een later moment nog een keer over. Je saldo overboeken naar je bankrekening kan altijd. Ook na 1 december 2020.

We hopen je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je evengoed nog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op via service@pay2d.nl.

The pay2d card is issued by Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) pursuant to licence from Visa.
WDCS is authorised by the Financial Conduct Authority to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Ref: 900051)


The issuer of your pay2d card will be changed

We think it’s important to be able to serve you – not only now, but also in the future with the payment solution that we offer. That’s why we’re working behind the scenes to make sure that you can continue to use your pay2d card, the way you’re used to.

So what is going on?
We are in the process of connecting a new issuer of the pay2d card. In addition, we are going to replace the pay2d platform. We are in the final phase, so we are proceeding quite well!

Why do you do that?
The current issuer of your card – Wirecard Card Solutions – ceases operations as of 30 November 2020. That’s why we’re switching to another publisher so you can keep using your pay2d card.

What am I supposed to do now?
We will soon inform you about how to switch to the other issuer and the other platform. Until then – and at least until December 1, 2020 – you can continue to use your card as you used to.

What about the balance on my card?
You can just keep spending your balance now. When we move to the new issuer, we will transfer your balance to your new account. But we’ll inform you about that again at a later date. You can transfer your balance to your bank account at any time. Also after 1 December 2020.

For the time being we hope to have provided you with the information you need for now. Should you have any questions? Please contact us via service@pay2d.nl.

The pay2d card is issued by Wirecard Card Solutions Ltd (“WDCS”) pursuant to licence from Visa.
WDCS is authorised by the Financial Conduct Authority to conduct electronic money service activities under the Electronic Money Regulations 2011 (Ref: 900051)